„БИЗНЕСЪТ Е ДОБЪР, КОГАТО ИМА И ПРИЕМСТВЕНОСТ“

* Доволен съм, че я постигнахме – споделя г-н Динко Георгиев, един от първите частни производители на декоративни и горски видове растения. – Всеки по света обича зеленината, и алжирци и египтяни купуват българска стока, така че възможности за развитие и реализация има.

Фирмата “Интродукция – Георгиев и С-ие” е специализирана в производство на декоративни и горски дървета и храсти, както и със семепроизводство. Създадена е през 1989 г. от Динко Георгиев и работи с технология за контейнерно производство по европейски образец и стандарти. Днес в управлението й са и двата му сина Георги и Илко. Продукцията й е с изключително високо качество и се разпространява в България и Европа. Разсадникът се намира край с. Арнаутито в близост до Стара Загора.

Самото наименование “интродукция” е напълно съответстващо на дейността й – този технически термин от лесовъдството означава въвеждане на нови, нехарактерни видове в местното видово разнообразие, тяхното използване и реализацията им на пазара. В по-общ смисъл означава и въвеждане на нови технологии, методи и похвати.

Изграждането на днешната модернизирана база започва през 2000 г. Дотогава са произвеждали няколко вида за горски залесявания в двора на бащината си къща. Цялата площ на разсадника е 35 декара собствена земя, а поливните полета са разположени на 22 от тях. Постоянно заети във фирмата са 15 човека.

Тук се срещаме с двама от собствениците – Динко и Илко Георгиеви, които ни разказват особеностите и трудностите на този вид бизнес, перспективите пред него, както и за удоволствието да работиш винаги сред богато разнообразие от зеленина.

– Основното направление, в което се развиваме е производството на декоративни растения в по-малки опаковки от 1, 2 и 3 литра. Общо взето над 300 вида! – споделя Илко и продължава – Първоначално преди 13 години след преместването ни тук успяхме да вземем от един французин маточен материал на доста видове и оттам започна голямото разнообразие, което предлагаме и днес. Много от видовете, които сме изпробвали отпадат, тъй като не могат да виреят по нашите места.

Друго направление са вкоренени резници в тарелки, които продаваме на производители и от тях те произвеждат по-едроразмерна стока, като започнахме масовата им продажба от миналата година. Едно от направленията, в което сме пионери в България, е производство на растения за залесяване в горски контейнери, които са по-дълбоки и позволяват по-добро развитие на кореновата система. Залесяванията с някои от перспективните видове на свободен корен са почти невъзможни, с много нисък процент на прихващане. Затова в цял свят се използва технология с несвободен корен (контейнерна) за такива фиданки, която ние въведохме. Проведохме няколко обучения, помогнахме и на горските разсадници да използват това нововъведение. Така постигнахме 95% прихващане при кедър, който е един от перспективните видове.

Производството на семена от кедър е друго направление, макар че сме включвали и летен дъб. Имаме семедобивна в селото, използваме алпинисти за събиране на шишарките, когато още не са опадали. На третата година те са узрели и е най-доброто време за постигане на добра кълняемост и лесно манипулиране. По специална технология шишарките се обработват, добиваме семената и после ги реализираме на пазара. Малка част оставяме за нас, а с другата снабдяваме горски стопанства, колеги, които искат да произвеждат кедър, продаваме в Америка и Европа.

Обмисляме производство на семенищни фиданки при видове, за които не е проблем половия тип размножаване. Има глад за сребрист и обикновен смърч, на обикновена ела, бял и черен бор.

От 300 ВИДА РАЗСАДИ, КОИТО ФИРМАТА ПРОИЗВЕЖДА, ОСНОВНИ СА: ЗАПАДНАТА ТУЯ, която заема най-голяма част на българския пазар, ПТИЧЕТО ГРОЗДЕ (за живи плетове), различни видове ХВОЙНИ, СПИРЕИ, ЧАШКОДРЯН, ОРЛОВ НОКЪТ.

– Миналата година участвахме в създаването на Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ). В момента се опитваме да привлечем производители на рози и цветя. Сега планираме участие на Асоциацията с представяне на фирмите на панаира в Есен, Германия през февруари, който е най-големият в Европа”, споделя Илко браншовата дейност на фирмата. – Другата цел е въвеждането на нов стандарт.

През 2007 г. закупихме садачна машина, която беше втората в България. С нея производството на ден се повиши от 3 000 растения с 10-12 човека заети, на 12 000 със 7-8 специалиста, ангажирани с него. Стремежът ни е да използване съвременни технологии, механизация на целия процес, за увеличаване на ефективността и качеството на продукцията.

Перспективи за развитие има. Всеки обича зеленината, не само у нас, навсякъде. Като бизнес има възможност за разрастване, стига да се осигури приемственост. Аз мисля, че я осигурявам тук – смее се бащата Динко Георгиев. – Защото това е нещо, което няма как да се научи в учебно заведение до степен, годна за практиката…

Румен БАЧИЙСКИ

(повече в Агровестник – стр. 7-13)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!