В Приложението Модерно и ефективно земеделие Четете:

ЧЕРЕШОПРОИЗВОДСТВОТО НА КРЪСТОПЪТ!

<> Трайните насаждения са сериозна инвестиция, която изисква задълбочена предварителна подготовка и дългосрочна стратегия. Време е производителите да започнат да се обединяват! – е мнението на г-н Микеле Санторели, един от собствениците на „Куминяно фрут“ – най-големият преработвател на череши за индустрията в Европа.
<> Ролята на държавата е именно да създава условия за правене на бизнес, и то успешен – допълни г-н Ивайло Кючуков, директор на прилежащото стопанство „Сирио.БГ“

СИЛАТА НИ Е В ЕКИПА!

<> Без добър екип нито един бизнес не би бил успешен! Това е убеждението на г-н Васил Танев, собственик на „Нева Агро“ ЕООД от Чирпан. Дружеството се развива в направление зърнопроизводство, а през последните години диверсифицира дейността си и в овощарството и лозарството.
<> Българските зърнопроизводители хранят държавата! Това не бива да се забравя и от хората, и от управляващите. Милиард и половина лева раздаваме във вид на рента на собствениците на земя. Идната година цифрите ще се покачат, кажете ми кой е дал на българските пенсионери два милиарда и половина лева? Та дори и само заради това заслужаваме уважение… – апелира фермерът.

Земеделие с мирис на море

*ЗК „Приморец“ – с. Тюленово с председател Иван Йорданов стопанисва 10 000 дка в община Шабла, на които залага обичайните зърнено-житни и маслодайни култури, както и кориандър, твърда пшеница, леща. Ръководителят разказа повече за актуалното състояние на структурата и постигнатите резултати през последната стопанска година.