В Приложението Модерно и ефективно земеделие Четете:

РАБОТАТА НА ЗЕМЕДЕЛЕЦА Е БЛАГОРОДЕН БИЗНЕС, А СВЕТОВНИТЕ ИНОВАЦИИ СА КЛЮЧЪТ ЗА УСПЕШНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

*уверен е 26-годишният Димитър Балев, който менажира фамилно стопанство със средни за страната размери.
*Машинният парк и базите в Радневските села Тихомирово и Знаменосец са изцяло обновени. Екипът държи всяка една обработка да се направи навреме, качествено и прецизно. Залага традиционните за региона култури – пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед и царевица.

„БЛИЗКАТА ФЕРМА“ – ЕДНО НЕСТИХВАЩО ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА СЕМ. ТОНЧЕВИ

<<>> За предизвикателството Органично земеделие, за неразривната връзка със земята, за „малките експерти“ и за осъзнатите хора, за истинската, чиста и вкусна храна…

СЕМЕНАРСКА КЪЩА САДОВО РАЗПОЛАГА СЪС СТАБИЛНИ СОРТОВЕ, КОИТО ВИ ГАРАНТИРАТ ДОБИВ И СПОКОЙСТВИЕ!

<> уверено припомни на земеделците по време на открития ден край Ямболското село Завой селекционерът доц. Марина Марчева. И подкрепи своите думи с основните характеристики на сортовете, а това беше видно и от демополето. Тук се „състезават“ 7 сорта пшеници и 1 сорт тритикале.
<> В СКС работи голям и отговорен екип от специалисти, които са непрекъснато на полето и сред фермерите. Иновациите в областта на растителната защита и торенето, предлагани от „Агрева“, фокусират вниманието на стопаните, които успешно ги прилагат в своите ферми.