В Приложението Модерно и ефективно земеделие Четете:

ДА ИМАШ ВЪЗМОЖНОСТ ДА РАБОТИШ СЪС СЕМЕЙСТВОТО СИ Е МНОГО ХУБАВО!

*Щастливи сме, че има от кого да черпим опит! Баща ми е от типа хора, от които при всеки разговор можеш да научиш нещо ново или да усвоиш някоя тънкост! – признава Йосиф Новосад-Младши, който заедно със съпругата си Росица Русева-Новосад управлява фермата за млечни крави на фирма „Чех“ ООД. Компанията стопанисва и големи месо и млекопреработвателни предприятия, развива и зърнопроизводство.

ЛЮБОВТА КЪМ ЖИВОТНИТЕ МИ ДАВА СИЛИ!

*да се трудя и да не се давам на младите! – шеговито споделя 70-годишният Ангел Ангелаков, който развъжда в стопанството си в с. Григорево различни животни – биволи, крави, овце и птици.

МЛАДЕН КОЛЕВ ОТ АПРИЛЦИ РАЗВИВА ПОМИНЪКА НА ДЕДИТЕ СИ

*Той е председател на сдружение „Организация за развъждане на цигайски, романовски и местни породи овце от Р България“. Опитва се да популяризира и съхрани традициите в отрасъла, както и опита си в кооперирането със свои колеги. Но очертава и основните проблеми в сектора, като липса на работна ръка, слабо подпомагане, огромна бумащина и административни изисквания…