В Приложението Зърнопроизводител Четете:

НУЖНИ СА РАЗНООБРАЗНИ И ЛЕСНОПРИЛОЖИМИ ЕКОСХЕМИ!

*е мнението на Наталия Шукадарова, изп. директор на НАЗ. От браншовата организация предлагат консервационното земеделие да се признае за екосхема.

ФУНДАМЕНТАЛЕН ВЪПРОС ПРЕД ЗЕМЕДЕЛСКИЯ БРАНШ Е ЛИПСАТА НА ОБЕДИНЕНИЕ!

*стана ясно на годишното отчетно събрание на земеделските кооперации от Силистренска област. В Съюза членуват 30 земеделски кооперации, които обхващат 370 хил. дка земя. Една трета от обработваемите площи в Силистра се стопанисват от тези структури.

*Изплащането на рентите след тежката и суха година е един от спешните въпроси за решаване пред кооперациите.

ИМАМ ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗК „ХУБАВА ЯНА“ ЗА 20 ГОДИНИ НАПРЕД!

*не без увереност заявява г-жа Емилия Якимова, председател на структурата в Софийското село Яна. Заедно с агроном Радослав Иванов решават да развият ново направление – семепроизводство на австрийските сортове пшеници и ечемик, предлагани от „Фертбул“.