ДИФЕРСИФИКАЦИЯТА НА КУЛТУРИТЕ Е ТРУДНА, ПОРАДИ ЛИПСАТА НА ПОЛИВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

*е мнението на Тенчо Илиев, който обработва 5500 дка в селата Скобелево, Димитровградско,и Караджалово, общ. Първомай.

*Сушата и ниските изкупни цени на продукцията са сред основните предизвикателства през последните години.

Тенчо Илиев е икономист по образование и има опит в различни бизнеси, но смята, че бъдещето му е свързано със земеделието.Още през 1991 г. създава свои фирми и се занимава с пътностроителни машини,пробва и в хотелиерския сектор. От 2005 г. се захваща със земеделие и сега обработва 5500 дка в селата Скобелево, Димитровградско, и Караджалово, общ.Първомай.

Според него сушата през тази година се е проявила през едни от важните периоди за развитие на културите и това е намалило добивите.Сериозно е било влиянието й върху пшеницата, от която е прибрал само 534 кг/дка. Разорал е около 500 дка с рапица,пострадала от сушата и на нейно място е засял люцерна и е оставил угар. По-ниски са добивите му и от слънчогледа с около 30 кг/дка, който се е отчел с 270 кг/дка. Стопанинът обработва около 2000 дка с тази култура, като ползва технологията“Клиърфийлд“. В допълнение, изкупните цени на тези култури са по-ниски от 2018 г. Тъй като не разполага със силози, г-н Илиев се стреми бързо да ги реализира.

Основната база на дружеството му е в с. Скобелево, но има и стопански сгради в с. Карадажалово. Разполага с плоски складове с площ около 1 дка, които не са достатъчни за съхранение на продукцията. През следващата година е планирал изграждане на още складови помещения, които ще са разположени на терен от 5 дка. Все още са на етап проект, който ще бъде реализиран най-вероятно със собствени средства.

Дружеството му е реализирало през предходния планов период на ПРСР проект на стойност 1,5 млн.лв. за закупуване на техника, като така си е осигурило комбайн, трактори, сеялки, пръскачки. Следващият проект, с който е кандидатствал по мярка 121 за съжаление е бил отказан поради недостиг на финансов ресурс. В момента машинният му парк включва два комбайна Fendt, 10-12 трактора от различни марки – Fendt, „Дойтц“, „Зетор“ и др.

Засушаването е сред основните проблеми, които Тенчо Илиев забелязва като тенденция през последните години. Смята, че ориентацията към сухоустойчиви сортове е важна. При разговорите си с диструбитори получава компетентна информация кои сортове са подходящи за климатичните особености на Южна България. Обаче този подход не решава напълно проблемите на земеделците, на фона на тенденцията в климата. Причината е, че в населените места, в които работи и в цялата страна поливното земеделие е разбито. В района напоителните канали са прокопани, но без покритие, а помпените станции са разбити.

Липсата на поливна вода поставя идеите му за диферсифициране на дейността му чрез зеленчукопроизводство пред редица предизвикателства. Подхожда към тази възможност много предпазливо и още е на етап проучване и преценка.

Друго, с което трябва да се съобразява е тенденцията на непрекъснато повишаване на рентите. Отчита и факта, че не само в района, но и в цяла България липсва мотивирана работна ръка в този сектор. Неговите механизатори са около 20 човека, затова фирмата му играе значителна социална роля в тези населени места.

Тенчо Илиев през всичките години на дейността си се стреми да подпомага различните институции в Скобелево и Караджалово – кметства, църкви, читалища, самодейни състави, да подкрепя организиране на различни празници и мероприятия…

Въпреки трудностите пред сектора, арендаторът е убеден, че зърнопроизводството дава перспектива за развитието на бизнеса му.

Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 11-22)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!