В Приложението Българското село и екотуризъм Четете:

В село Церова кория няма безработица

* В населеното място се намира Държавна психиатрична болница, която обслужва Северна България. Заетост предлагат и още няколко институции и предприятия. Обработваемата земя е 11 000 дка, като повечето от нея се стопанисва от крупен арендатор.

* Повече за селото ни разказва кметът Христо Кунчев.

СЕЛАТА СЪС 100 ЖИТЕЛИ СЪЩО ТРЯБВА ДА МОГАТ ДА ИЗБИРАТ КМЕТ!

* заявява г-н Христо Христов, председател на Областното сдружение на кметовете и кметските наместници в област Велико Търново и кмет на Ново село. И настоява: „Всеки кмет да е второстепенен разпоредител, а по-големите села да са на делегирани бюджети, които да са в зависимост от броя на жителите им.“

* Ново село е предпочитано от млади семейства и англичани.

„Българското село е мястото, къде се съхраняват всички изконно български традиции. Нека го запазим!“

* е призивът на Албена Динева, кмет на Старозагорското село Християново.

* С общи усилия и помощ в населеното място очакват с нетърпение откриването на първия си християнски храм.