В Приложението Българското село и екотуризъм Четете:

Овчарци – селото със седемте водопада и десетките чешми

* Всички храмове в района са в отлично състояние, не само са посещавани, а има определени хора, които редовно се грижат за тях – посочва досегашният кмет Йордан Куйов.

„Кметът е майката и бащата на едно село, но е с вързани ръце!“

*Тази оценка сподели дългогодишният кмет на новозагорското село Сокол Янка Георгиева. 61-годишната жена е начело на населеното място от 16 години, но е решила,че повече няма да изпълнява тази длъжност.

Сапарево – огърлица от църкви и параклиси

* Местните хора се грижат за благосъстоянието на седемте храма в района. Тук е изградено първото мелиоративно съоръжение, което е паметник на културата – разказва кметът на селото Йордан Йорданов.