В Приложението Българското село и екотуризъм Четете:

КАРАИСЕН – СЕЛОТО, ОТДАЛЕЧЕНО ОТ ГОЛЕМИ ГРАДОВЕ

*Някога е достигало 4000 души, но демографският проблем вече се усеща сериозно! – посочва кметът Стефан Николов.

*Традиционен поминък тук е земеделието.

ПЛОДОРОДНАТА ЗЕМЯ Е ПОТЕНЦИАЛЪТ НА СЕЛО ПЕТЪРНИЦА

*е мнението на кмета Йонко Данов, който е и агроном. Близо 55 000 дка са обработваемите площи, стопанисвани от двама по-крупни и двайсетина по-дребни фермери.

*Интересна е историята на населеното място, а околностите изобилстват от исторически и други забележителности.

СТОМАНЕВО – СЕЛОТО, КОЕТО ЧАКА АВГУСТ, ЗА ДА СЕ ВЪРНАТ НЕГОВИТЕ ГУРБЕТЧИИ

*В тази традиция има нещо много хубаво, и много тъжно! – сподели кметът Росен Иванов. – Въпреки това се опитваме да поддържаме селото чисто и спретнато.

*Символ на населеното място е една стара върба, която се намира на центъра и до нея е изграден детски кът.