В Приложението Българското село и екотуризъм Четете:

ОРЯХОВИЦА – СЪХРАНЕНИЯТ ДУХ НА ЕДНА НЕПРЕВЕДИМА И НЕПОНЯТНА ЗА ДРУГИТЕ НАРОДИ ДУМА

*повече за старозагорсктото село научаваме от кмета Атанас Вапцаров и г-жа Валя Готева, секретар на местното читалище „Развитие 1918“.

*Виното „Мерло и Каберне резерва от Оряховица“ бе прочуто в цял свят, като специални партиди са се изнасяли дори и за двора на английската кралица.

Селановци – селото на кукурузените усмивки

*Царевицата е основната култура, която се отглежда в едно от най-големите землища в община Оряхово – посочи кметицата Росица Койнова.

*Естествените местообитания на водна лилия, водно кокиче и други блатни растения са сред интересните природни забележителности в околността.

Каньонът на водопадите – туристическата „перла“ на Смолян

*“Планинско приключение“ ЕООД поддържа екопътеката и подготвя нови атракции по проект.

*Посетителите се радват на вековните смърчови гори на резерват „Сосковчето“.