В Приложението Българското село и екотуризъм Четете:

ЖЪЛТЕШ – ЗЛАТНОТО ГАБРОВСКО СЕЛО!

*Преди няколко столетия по поречието нар. Овчарка, по-късно наречена Жълтешка, са се заселили бежанци от Казанлъшко, Старозагорско, Търновско и са основали селото, разположено само на 4 км от града.Самородното злато в реката му е дало името.

*Жълтеш е живо и будно, съхранило традициите и обичаите на хората от векове – уверява г-жа Тодорка Венкова, секретар на местното читалище „Светлина 1927“.

Триводици – селото на лековитите карстови извори

*Там расте единственото в България и по света растение Текирска мишорка. Георги Читалов, който е служил в местната църква над половин век, описва историята и забележителностите на селото в книгата си „Манастирът Възнесение Господне край Триводици“.

В КОВАЧЕВО ИМА КОЙ ДА СЪХРАНЯВА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ!

*категоричен е кметът Иван Бинев, който е на поста вече трети мандат.

*Жителите на радневското село Ковачево се готвят за 90-годишнината на читалище „Хр. Ботев“. Времената го променят,но традициите и историята остават живи.

Радневското село Ковачево се намира на 30 километра от Нова Загора, на 43 от Стара Загора и на 12 от общинския център, до река Овчарица. Селото е възникнало в началото на ХІХ век, старото му име е Налбатлари, което показва, че в него са живеели много майстори подковачи. Това определя и настоящото му наименование. До 60-те години на миналия век земеделието определя основния поминък, но с развитието на минно-енергийния комплекс „Марицаизток“ много от ковачеци намиратпрепитание в рудник „Трояново-север“и ТЕЦ „Марица изток 2“, които са внепосредствена близост. В средата наХХ век възниква и минното селище, в коетоса издигнати 17 малки жилищни блока. Шестот тях са съборени, още толкова предстоида бъдат премахнати през тази година.

-Къмрудника е имало и Дом на културата,където са се изявявали самодейци отвъгледобивното предприятие. Читалищетов селото е създадено в края на 1928-а, апрез следващата година вече започвадейност. Затова, тази година ще сеотбележи неговия 90-годишен юбилей. В селото са регистирани около 600 жители.В землището работят четирима по-едриарендатори – Коста Димов, Златан Николов,Георги Бинев и кипърецът Димитриус.Единствената животновъдна ферма днесе на Иван Георгиев, който отглеждабиволи. Има и някоко по-дребни стопани,които обработват собствени земи, основносе занимават със зърнопроизводство -сподели кметът Иван Бинев, който е напоста вече трети мандат. – През годинитенаправихме доста неща, благодарение насъдействието на мините и теца, арендаторитесъщо помагат. Времената се променят, ноединственото, което може да запазим,това са нашите традиции и история, теса нашето богатство!

Транспортът до Ковачево е три пъти дневно, като през него преминават всички микробуси, които обслужват маршрута до Тополовград. В селото има три магазина, барче, поща, пенсионерски клуб, здравен център, в който веднъж седмично идва общопрактикуващият лекар, д-р Мирослав Каратанев. През останалото време за здравето на ковачевци се грижи акушерката Пенка Кадийска, която е и един от най-дейните читалищни дейци. На 21 януари тя навърши 79 години, но въпреки това, на нея разчитат всички. Въпреки че е в службата на половин работен ден, тя никога не отказна да помогне, включително и с визити по къщите.