В Приложението Българското село и екотуризъм Четете:

ЩАСТЛИВ СЪМ, ЧЕ МАНОЛОВЦИ МЕ УВАЖАВАТ И ОЦЕНЯВАТ ПОСТИГНАТОТО!

*Отбелязва кметът на подбалканското село, г-н Мурад Моллаахмед, който е шести мандат на този пост. 1100 са жителите на Манолово, тук има основно училище, детска градина, Клуб на пенсионера, читалище, здравна служба, православен храм, джамия…

БАШЕВО – КЪДЕТО ПЪТЯТ СВЪРШВА …

*Природните и исторически забележителности са перспективата за развитието на селото и региона! – убеден е кметът Мюрен Мехмед Сали, вече седми мандат на ръководния пост.

*Башево е едно от малкото населени места у нас, които вече 19-та година издават свой собствен календар.

СТАРЦЕВО – РОДОПСКОТО СЕЛО, КОЕТО ВРЪЩА КЪМ КОРЕНИТЕ СИ ДЕСЕТКИ МЛАДИ ХОРА

*В най-голямото населено място в Смолянско няма безработица, районът непрекъснато се облагородява и отваря път на бизнеса – разказва Румен Биндев, втори мандат кмет на селото. .