В Приложението Зърнопроизводител Четете:

НЕКА НЕ ИЗИСКВАМЕ МАКСИМУМА ОТ ЗЕМЯТА, КОГАТО СЕ ОТНАСЯМЕ С ЛЮБОВ И ГРИЖА КЪМ НЕЯ – ТЯ НИ СЕ ОТПЛАЩА

<<>> Това бе една от посоките в разговора ни с г-н Любомир Мартинов, изп. директор на „Булгафлор“ ЕООД, Казанлък. Екипът на дружеството стопанисва около 6500 дка земя в с. Копринка и Казанлък и е най-големият производител на бял трън в страната.
<<>> Електронно управление в сектора и сериозен акцент при напояването – за мен това са отправните точки, по които трябва да се работи – категоричен е ръководителят на тази успешна структура.

No-till-технологията имитира и копира природните процеси

*Веселин Спасов помага на земеделците да научат повече за нея чрез семинари, социални мрежи и личен опит.

*Целта е запазване и възстановяване на почвеното плодородие.

ЦЕЛТА НИ Е ДА ПРЕЦИЗИРАМЕ ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА ДА СЕ ГРИЖИМ ОПТИМАЛНО ДОБРЕ ЗА ПОЛЕТАТА СИ!

*уверено заявява г-жа Марина Петкова от семейното стопанство „Аговци“ в ловешкото село Баховица. Основните култури, които отглежда са ечемик, пшеница, слънчоглед, рапица и царевица. Поддържа и трайни насаждения – череши и праскови.