В Приложението Зърнопроизводител Четете:

„НАДЯВАМ СЕ ИДНАТА 2019 Г. ДА Е ПО-ДОБРА В КЛИМАТИЧНО ОТНОШЕНИЕ И ПО-БЛАГОДАТНА!

*такова желание изрази г-жа Комна Георгиева, председател на кооперация „Пирне“ в едноименното Айтоско село. В средата на май т.г. незапомнена градушка унищожава напълно 1000 дка с посеви от общо стопанисваните 6000 дка.

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПОСЕТИХА БЪЛГАРИЯ

* по покана на евродепутати Момчил Неков и Владимир Уручев те се срещнаха с представители на МЗХГ, на Комисията по земеделие в Народното събрание, на браншови организации и с производители.
* целта на визитата е запознаване с функционирането на българското земеделие и обсъждане на бъдещата Обща селскостопанска политика на ЕС.

РЕДИЦА ВАЖНИ ВЪПРОСИ ДИСКУТИРАХА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ НА СРЕЩА В ТЪРГОВИЩЕ С МИНИСТЪР ПОРОЖАНОВ

* Бюджетът за директните плащания се запазва, а от 2021 до 2027 г. самото подпомагане на сектора няма да намалее. Базовото директно плащане в размер на 600-700 млн. лева ще бъде направено през декември.