В Приложението Зърнопроизводител Четете:

„Размерът на субсидиите да е диференциран за необлагодетелстваните и отдалечени райони!“

* апелира г-н Димитър Димитров, който стопанисва 22 000 дка земя и кравеферма с 200 животни в Монтанските села Горна и Долна Вереница.

СТРЕМИМ СЕ С МОЩНА ТЕХНИКА И ПО-МАЛКО РЪЧЕН ТРУД ДА ПОСТИГНЕМ КАЧЕСТВЕНА РАБОТА!

* заявява г-н Хюсеин Ахмедов, земеделски производител от Търговище. И допълва: „Това е целта ни и тя е постижима. Разполагаме с високопроизводителни машини, с квалифицирани специалисти, а в бизнеса е заето цялото ни семейство.

„Поливните площи дават възможност за по-ефективно земеделие“

* е мнението на арендатора от радневското село Боздуганово Пеньо Тодоров, който стопанисва 13 000 дка земя. На тези площи освен традиционните за региона зърнено-житни и маслодайни култури, отглежда още ориз, нахут, а отскоро е започнал да създава и лозови масиви с Мерло и Каберне.