В Приложението Зърнопроизводител Четете:

САШКО АНДРЕЕВСКИ СТАРТИРА ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО С ПОДАРЕНА ЗЕМЯ

*В момента обработва 5000 дка край с. Бреница, общ. Кнежа. Площите заема с традиционните за региона пшеница, слънчоглед и царевица. Според него, големите проблеми в бранша са неблагоприятните климатични условия, ниските изкупни цени, свития пазар заради нерегламентирания внос, повишените стойности на торове, горива и консумативи, повишаващите се ренти…

НАСТОЯВАМЕ ВСЯКО ПРАВИТЕЛСТВО ДА СЛЕДВА ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ!

<<>> Правилата да бъдат точни, ясни и изпълними най-вече. Защото зърнопроизводството у нас е секторът, който формира брутния вътрешен продукт. Защото ние финансово подкрепяме милиони български семейства и живота в селата…
<<>> По тези и редица други проблеми разговаряхме с г-н Маломир ВЛАСОВ, фермер от с. Побит камък, Разградско и председател на Съюза на зърнопроизводителите от Лудогорието.

ОБИДНО Е, ЧЕ УПРАВЛЯВАЩИТЕ НЕ ПРАВЯТ НИЩО ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО!

*Проблемите се трупат с годините и никой не се заема да ги реши! – споделя своето виждане Пламен Атанасов, който заедно със задружното си семейство обработва над 3000 дка в община Генерал Тошево. Той наследява занаята от дядо си и баща си и го предава на сина си Пламен и дъщеря си Стоянка.